Monitoring wierzytelności to szereg regularnych czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu trwałych opóźnień w regulowaniu należności.

W zakres Windykacji Polubownej wchodzą przede wszystkim negocjacje przedprocesowe z wykorzystaniem wiedzy z zakresu social media, psychologii, socjologii, statystyki i prawa.

Usługę Windykacji Sądowej świadczymy we współpracy z Kancelarią Prawną Lewcio & Marciniak.
Szczegółowa informacja pod adresem: www.lewciomarciniak.pl.

Usługę Egzekucji Komorniczej świadczymy we współpracy z najlepszymi w kraju Kancelariami Komorniczymi.

Jeżeli działania komornicze wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kończą się bezskutecznością egzekucji wówczas najczęściej nie pozostaje nic innego jak wszcząć postępowanie przeciwko członkom zarządu.