Zakładamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonujemy przekształceń indywidualnych działalości gospodarczych oraz spółek kapitałowych. Zajmujemy się doradztwem gospodarczym.

W drodze niegocjacji czy skupu roszczeń o zapłatę zmieniamy początkowe warunki spłaty wymagalnych zobowiązań na bardziej dopasowane do obecnej sytuacji dłużnika. Prowadzona przez nas restrukturyzacja zadłużenia może również prowadzić do umorzenia części długów.

Pozyskujemy, przetwarzamy i udostępniamy informacje dotyczące sytuacji prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy lub szans na odzyskanie należności.

Pomagamy poszkodowanym, którzy zostali pozbawieni w testamencie prawa do majątku zmarłego. Uzyskujemy należny w takiej sytuacji zachowek, w postaci wymagalnej kwoty pieniężnej. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie zasadnej kwoty.

Pomagamy poszkodowanym, którzy odnieśli obrażenia i szkody w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach niezawinionych. Uzyskujemy należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oferujemy stałą profesjonalną pełną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa podatkowego.

Szczegóły oferty pod adresem: www.lewciomarciniak.pl.