Express Windykacja

Sprawa przyjęta do windykacji dnia 23 lipca 2020r. wczesnym popołudniem, dłużnik to duże gospodarstwo rolne, kwota zaległa to około 12 tyś zł, w ciągu 5 minut rejestrujemy sprawę w systemie zarządzania wierzytelnościami, dłużnik otrzymuje natychmiast sms'a i mail'a z wezwaniem do zapłaty, nie mija 30 minut od zlecenia windykacji dzwoni klient, jest bardzo zadowolony, ma już pieniądze na koncie, dopytuje jak to możliwe, dostaje odpowiedź, tak bywa jak dłużnik niezwłocznie od otrzymanego wezwania wysyła pieniądze Express Elixir'em.

Cierpliwość popłaca

Sprawa przyjęta do windykacji 21 marca 2017r., wyglądała na słabo rokującą. Dłużnicy uchylają się od płatności, twierdzą, że są w upadłości, informacje nie potwierdzają się, ale klientom właścicielom spółki jawnej opowiadają to samo. Klient mimo oporów, co wydaje się w danym momencie racjonalne, decyduje się jednak za naszą namową (czuliśmy, że sądowe przymuszenie dłużnika do spłaty zda egzamin) na postępowanie sądowe, wydany zostaje nakaz zapłaty, uprawamacnia się, nadajemy klauzulę wykonalności i mamy sprawę w egzekucji komorniczej, dłużnik robi uniki, czas płynie, nie ustępujemy, idą kolejne wnioski do komornika, dłużnik ucieka z majątkiem, nieskutecznie, mamy odzyskane pieniądze w dniu 2 lipca 2020r.