Monitoring wierzytelności to szereg regularnych czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu trwałych opóźnień w regulowaniu należności.

Usługa monitoringu lokalizuje wczesne sygnały o możliwych problemach finansowych klienta. Pozwala przyśpieszyć decyzję o bardziej stanowczej rakcji i przez to zwiększa szanse na odzyskanie wierzytelności. Monitoring zaległości w firmie Aguro to wysyłanie przypomnień oraz systematyczne kontakty telefoniczne.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

1