Jeżeli działania komornicze wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kończą się bezskutecznością egzekucji wówczas najczęściej nie pozostaje nic innego jak wszcząć postępowanie przeciwko członkom zarządu.

To często faktyczni właściciele spółki, którzy chroniąc swój majątek za taką formą prawną prowadzonej przez siebie działalności próbują uniknąć odpowiedzialności materialnej za zaciągnięte zobowiązania.