Dostęp do Giełdy Wierzytelności mają wszystkie podmioty korzystające z internetu, zarówno przedstawicie firm wszelkich branż jak i w szczególności reprezentanci banków, firm pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych. Poniższe dane o stanie zadłużenia poszczególnych podmiotów gospodarczych zostały opublikowana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Regulamin giełdySzybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

7