Dostęp do Giełdy Wierzytelności mają wszystkie podmioty korzystające z internetu, zarówno przedstawicie firm wszelkich branż jak i w szczególności reprezentanci banków, firm pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych. Poniższe dane o stanie zadłużenia poszczególnych podmiotów gospodarczych zostały opublikowana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Regulamin giełdy