Jeżeli działania komornicze wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kończą się bezskutecznością egzekucji wówczas najczęściej nie pozostaje nic innego jak wszcząć postępowanie przeciwko członkom zarządu.

To często faktyczni właściciele spółki, którzy chroniąc swój majątek za taką formą prawną prowadzonej przez siebie działalności próbują uniknąć odpowiedzialności materialnej za zaciągnięte zobowiązania.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

0