W zakres Windykacji Polubownej wchodzą przede wszystkim negocjacje przedprocesowe z wykorzystaniem wiedzy z zakresu social media, psychologii, socjologii, statystyki i prawa.

To także wezwania do zapłaty, monity, ugody, wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, w formie sms'ów i kanałów social media, a także dostarczane w kontaktach osobistych.