Pozyskujemy, przetwarzamy i udostępniamy informacje dotyczące sytuacji prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy lub szans na odzyskanie należności.