W drodze niegocjacji czy skupu roszczeń o zapłatę zmieniamy początkowe warunki spłaty wymagalnych zobowiązań na bardziej dopasowane do obecnej sytuacji dłużnika. Prowadzona przez nas restrukturyzacja zadłużenia może również prowadzić do umorzenia części długów.