Monitoring wierzytelności to szereg regularnych czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu trwałych opóźnień w regulowaniu należności.

W zakres Windykacji Polubownej wchodzą przede wszystkim negocjacje przedprocesowe z wykorzystaniem wiedzy z zakresu social media, psychologii, socjologii, statystyki i prawa.

Usługę Windykacji Sądowej świadczymy we współpracy z Kancelarią Prawną Lewcio & Marciniak.
Szczegółowa informacja pod adresem: www.lewciomarciniak.pl.

Usługę Egzekucji Komorniczej świadczymy we współpracy z najlepszymi w kraju Kancelariami Komorniczymi.

Jeżeli działania komornicze wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kończą się bezskutecznością egzekucji wówczas najczęściej nie pozostaje nic innego jak wszcząć postępowanie przeciwko członkom zarządu.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

9