Pomagamy poszkodowanym, którzy zostali pozbawieni w testamencie prawa do majątku zmarłego. Uzyskujemy należny w takiej sytuacji zachowek, w postaci wymagalnej kwoty pieniężnej. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie zasadnej kwoty.

Pomagamy poszkodowanym, którzy odnieśli obrażenia i szkody w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach niezawinionych. Uzyskujemy należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oferujemy stałą profesjonalną pełną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa podatkowego.

Szczegóły oferty pod adresem: www.lewciomarciniak.pl.