Pomagamy poszkodowanym, którzy zostali pozbawieni w testamencie prawa do majątku zmarłego. Uzyskujemy należny w takiej sytuacji zachowek, w postaci wymagalnej kwoty pieniężnej. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie zasadnej kwoty.

Pomagamy poszkodowanym, którzy odnieśli obrażenia i szkody w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach niezawinionych. Uzyskujemy należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oferujemy stałą profesjonalną pełną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa podatkowego.

Szczegóły oferty pod adresem: www.lewciomarciniak.pl.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

6