Pomagamy poszkodowanym, którzy odnieśli obrażenia i szkody w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach niezawinionych. Uzyskujemy należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Naszym wynagrodzeniem jest niska prowizja za skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

6